Sendvič paneli
Limovi
Geotekstil

Limovi
Bojeni limovi

Svijim kupcima možemo ponuditi kvalitetne bojene limove u rolnama veličine cca 1000 m2. Antikorozivna zaštita čeličnih limova je višestruka. Kontinuirano su vruće pocinčane, uranjanjem u cink čistoće 99%, sa ukupno 275 g/m cinka na obje strane, M kvaliteta cinkanja i B kvaliteta površine. Tako obrađene trake su plastificirane, prema evropskoj normi EN 10469-1, poliester boje u sloju debljine 25 mikro m. Osnovni materijal za izradu profiliranih limova je kvalitetan čelični lim proizveden u Švedskoj prema Evropskim normama EN 10142 i EN 10147.

Trapezno profilisani limovi


U ponudi imamo sljedeće vrste trapeznih profila: OTP14, OTP18, OTP30, OTP45 i OTP150.

Proizvodnja profilisanih limova je proces kod kojeg limena traka prolazi kroz niz valjaka koji proizvodu daju konačan oblik. Ovakav način proizvodnje ne oštećuje boju i daje profil sa dobrim statičkim karakteristikama.

Osnovni materijal za izradu profilisanih limova je kvalitetan čelični lim proizveden u Švedskoj prema Evropskim normama EN 10142 i EN 10147.

Antikorozivna zaštita čeličnih limenih traka je višestruka. Kontinuirano su vruće cinkane, uranjanjem u rastaljeni cink čistoće 99%, sa ukupno 275 g/m cinka na obje strane, M kvaliteta cinkanja i B kvaliteta površine. Tako obrađene trake su plastificirane, prema evropskoj normi EN 10469-1, poliester boje u sloju debljine 25 mikro m.

Prednosti čeličnih limova nad ostalim materijalima najviše dolaze do izražaja kod pokrova. Kako je pokrov, odnosno krov dio građevine koji je najviše izložen raznim djelovanjima (mehaničkim, hemijskim, atmosferskim) upravo je dobro antikorozivno zaštićen čelični lim idealan za krov, zbog toga što:
- lim ima veliku čvrstoću i otpornost uz vrlo mali presjek
- nekoliko puta je lakši od klasičnog pokrova
- dužina krovnih elemenata je proizvoljna
- montaža pokrova je brza i jednostavna
- oprema krova odgovara boji i kvalitetu pokrova
- mali nagibi krovnih ploha
- lagana i jednostavna konstrukcija
- dugi vijek trajanja
- ekonomičnost građenja

Trapezni limovi su namjenjeni za pokrivanje krovova i oblaganje unutrašnjih i spojnih pregradnih zidova. Odlikuju ih sjajne statičke osobine zbog čega su izuzetno pogodni kod velikih rastojanja između oslonaca što u mnogome pojednostavljuje i pojeftinjuje konstrukciju - lim je savijan u obliku trapeza a njegova rebra osiguravaju potrebnu nosivost.

Upravo iz ovog razloga kao i zbog drugih osobina primjenjuju se na fasadama u različitim konstrukcijama. Trapezni limovi manjih visina trapeza služe za spojne i pregradne zidove dok oni sa većim trapezima služe za pokrivanje krovova. Često ih srećemo u kombinaciji sa izolatorom - kamenom vunom ili polistirenom što im daje izvanredne termoizolacijske karakteristike fasade. Pored lakoće ugradnje i odličnih statičkih karakteristika ovakva rešenja su i vizualno vrlo privlačna.