Projektovanje, inžinjering, nadzor i izvođenje objekata
Namjenski objekti
Krovopokrivački radovi
Fasade
Čelične konstrukcije
Suha gradnja
Namjenski objekti
- Proizvodni objekti
- Skladišni objekti
- Prodajni objekti
- Poljoprivredni objekti
- Sportski objekti
- Benzinske pumpe
- Pasarele