Prese
Makaze za sječenje lima
Mašine za ugaono savijanje lima
Mašine za izradu ventilacionih kanala i profila
Dizalice
Mašine za kružno savijanje lima
Mašine za oblikovanje utora u limu
Mašine za isjecanje i oblikovanje lima
Ostalo

PDF katalozi mašina
Prese
Makaze za sječenje lima
Mašine za ugaono savijanje lima
Mašine za izradu ventilacionih kanala i profila
Dizalice
Mašine za kružno savijanje lima
Mašine za oblikovanje utora u limu
Mašine za isjecanje i oblikovanje lima
Ostalo
Mašine za izradu ventilacionih kanala i profila
Mašina za izradu limenih profila, tip SIP 1,6


Mašina je namjenjena za profilisanje krajeva lima u cilju njihovog spajanja (pertlovanja), te za izradu limenih profila, ojačavanje rubova lima i slično. Profilisanje krajeva lima može se vršiti i na prethodno savijenim limovima kod proizvodnje ručnim spajanjem limenih ventilacionih kanala na gradilištu. Pogon dvaju redova valjaka se vrši dvobrzinskim elektro-motorom.


Mašina za savijanje rubova i spajanje segmenata, tip MSRSS


Dopuna uz mašinu za izradu limenih profila, TIP SIP 1,6. Mašina je opremljena sa dva nezavisna uređaja: a) za formiranje pravouglih “L” rubova na luku ili ravnini sa prisilnim vođenjem lima. b) za spajanje rubova na lučnim ili ravnim limenim segmentima u proizvodnji ventilacionih kanala. Za oblike do min. radijusa r = 100 mm sa max. visinom “L” ruba do 15 mm, a zavisno od debljine lima. Mogućnost podešavanja za različite debljine lima. Mogućnost podešavanja visine “L” ruba. Brzina savijanja uz mogućnost promjene smjera 4,6 / 9,3 m/min. Nožni prekidač, električna kontrolna tabla.