Projektovanje, inžinjering, nadzor i izvođenje objekata
Namjenski objekti
Krovopokrivački radovi
Fasade
Čelične konstrukcije
Suha gradnja

Građevinarstvo
Usled sve većeg zahtjeva tržišta, naša firma je posebnu pažnju posvetila građenju montažnih objekata. Čelična konstrukcija koju nudimo se priprema sačmarenjem kako bi se očistila prije antikorozivne zaštite koju vršimo farbanjem 2 puta temeljnom i dva puta završnom bojom. Osnovne prednosti u odnosu na klasičnu gradnju se ogledaju kroz:

Mogućnost projektovanja objekata različitih namjena
- Kratko vrijeme izrade i montaže
- Mogućnost gradnje tokom cijele godine
- Nosivost na velikim rasponima
- Odlične seizmološke karakteristike
- Lako održavanje objekata
- Mogućnost proširenja
- Laka demontaža i ponovna montaža
- Mogućnost upotrebe modernih materijala i oblika