O nama
Jelšingrad FMD Prnjavor, osnovan je 1972. godine kao dislocirana fabrika kompanije Jelšingrad Banja Luka, koja postoji od 1938. godine.

Jelšingrad FMD ima bogato iskustvo u projektovanju i proizvodnji lakih alatnih mašina za obradu lima hladnom deformacijom, te u oblasti proizvodnje transportnih uređaja i dizalica.

Nakon provedene vlasničke transformacije od 2006 godine preduzeće pod istim imenom organizovano kao Akcionarsko društvo, posluje u okviru grupacije M-Profil. Ujedno firma M-profil iz Zaboka/HR postaje vlasnik većinskog paketa akcija.

U skladu sa zahtjevima tržišta, postojeći proizvodni program je obogaćen savremenim tehnološkim rješenjima, a razvijeni su i novi programi i to posebno u oblasti građevinarstva.

Veoma dobri rezultati su postignuti u oblasti projektovanja, izrade i montaže namjenskih objekata, prvenstveno čelienih konstrukcija.

U korak sa ovim programom razvijaju se programi proizvodnje profila za suhu gradnju kao i program izrade kontejnera i kontejnerskih blokova.

Grupacija M-Profil u okviru koje posluje Jelšingrad FMD, sa kooperantskim firmama pozicinirana je tako da pokriva skoro kompletno tržište bivše SFRJ, čime nastoji da postane lider u ovom reginu i šire.

Jelšingrad FMD a.d. danas zapošljava 120 radnika sa veoma dobrom kadrovskom strukturom i tendecijom povećanja broja zaposlenih.

Pored stalno zaposlenih u preduzeću su angažovani i spoljni stručni saradnici grupisani u timove za izradu projekta i uvođenje novih standarda.

Tehnička opremljenost je na zavidnom nivou. Pored veoma kvalitenog mašinskog parka za laku i tešku mašinsku obradu preduzeće raspolaže sa modernom opremom za proizvodnju, čišćenje, transport i montažu čeličnih konstrukcija.

Od davne 1972 godine pa do danas u ovoj fabrici su proizvedene hiljade kvaliteninih mašina i na stotine mosnih dizalica i transpornih uređaja.

Danas pored toga referens lista bogatija je za niz veoma fukconalnih objekata od malih proizvodnih, skladišnih i poslovnih objekata do velikih proizvodnih pogona i trgovačkih centara sa kompletnom pratećom infrastrukturom.

Ukupno poslovanje organizovano je kroz sledeće programe:
- Projektovanje montažnih objekata za različite namjene
- Izgradnja objekata
- Izrada i montaža čeličnih konstrukcija
- Proizvodnja mašina
- Proizvodnja dizalica i transportnih uređaja
- Izrada kontejnera
- Izrada i montaža profila za suhu gradnju
- Izrada rasvjetnih stubova
- Mašinska obrada

U programu plasmana nudimo i proizvode povezanih firmi iz grupacije M-PROFIL
- Krovni i fasadni sendvič paneli
- Trapezno profilisani limovi
- Geotekstil
- Plastificirani bojeni FeZn limovi

Tradicija i iskustvo, ostvreni poslovni rezultatim, dobre poslovne veze sa kupcima i dobavljačima, razvoj i primjene modernih tehnologija ulivaju povjerenje kupaca i poslovnih partnera i daju garanciju za prespektivan razvoj ove fabrike.
Galerija