Rasvjetni stubovi
Usluge mašinske obrade

Usluge i ostalo
Rasvjetni stubovi
- Okrugli rasvjetni stubovi
- Osmougaoni rasvjetni stubovi visine
- Lire za rasvjetne stubove
- Antikorozivna zaštita farbanjem ili toplocinčanjem

Usluge mašinske obrade
- Obrada pozicija na borverku
- Obrada na blanjalici
- Izrada gornjeg alata za Apkant prese
- Izrada prizmi za Apkant prese
- Usluge tokarenja